Wykorzystywanie wody w przemyśle jest codzienną praktyką. Służy ona jako nośnik ciepła, chłodziwo lub półprodukt do wytwarzania pary wodnej. Ze względu na specyficzne przemysłowe środowisko użytkowania, woda ta nie może być zwykłą wodą pitną, a produktem o dokładnie określonym składzie i parametrach użytkowych.

Taki produkt uzyskuje się poprzez przeprowadzenie procesu kondycjonowania wody, czyli zmienienia jej parametrów poprzez poddawanie jej działaniu określonych środków chemicznych mających zmienić jej twardość, odczyn pH, zasolenie, czy poziom zawartości tlenu.

Kondycjonowanie wody w przemyśle

Jedną z firm oferujących usługi kondycjonowania wody jest firma Transhelsa. Jest to polskie przedstawicielstwo austriackiej firmy z branży kondycjonowania wody o ponad 40 letniej historii.

W swoim portfolio firma posiada produkty przeznaczone do ochrony m.in. układów chłodniczych, wodnych układów kotłowych, czy parowych układów kotłowych. Każdy z tych systemów narażony jest na obecność wody o złych parametrach w odmienny sposób. Do każdego z nich konieczne jest zastosowanie odmiennych środków zaradczych. Firma Transhelsa na podstawie gromadzonych przed rozpoczęciem uzdatniania wody danych na temat elementów systemów, dobiera metody i produkty chemiczne, w celu uzyskania jak najlepszych efektów końcowych.

Wykorzystanie wody w przemyśle cieplnym

Systemy przemysłowe i ich ryzyko związane z obecnością złej jakości wody, potrafią być bardzo od siebie odmienne. Instalacje ciepłe szczególnie narażone są na powstawanie w ich układach tzw. kamienia kotłowego. Jest to osad powstały w wyniku termicznego rozkładu wodorowęglanów wapnia i magnezu zachodzącego w twardej wodzie. Jego obecność prowadzi do zmniejszenia efektywności całego układu, poprzez spadek jakości przewodności cieplnej. Prowadzi to do większego zużycia energii oraz spadków jakości ogólnego poziomu ogrzewania.

O ile powstawania kamienia ma głównie wpływ na efektywność działania układu, to drugi najczęściej spotykany efekt stosowania niewłaściwej wody jest już niebezpieczny dla integralności konstrukcyjnej całej instalacji. Korozja, bo o niej mowa, powstaje w układach instalacji cieplnych pod wpływem obecnego w wodzie tlenu, który w wyniku działania wysokiej temperatury doprowadza do utleniania się części metalowych instalacji. W efekcie tego dochodzi do powolnej degradacji powierzchni metalowej, która doprowadzić może do całkowitego zniszczenia instalacji.

Aby nie dopuścić do powstania korozji ani kamienia, konieczne jest skorygowanie za pomocą środków chemicznych zawartości minerałów w wodzie, obniżenie poziomu obecnego tlenu oraz zadbanie o odpowiedni poziom pH wody, który powinien mieścić się w zakresie 7 – 8,5 pH. Przeprowadzone kondycjonowanie wody poprawi niewłaściwe parametry, doprowadzając je do wartości niezagrażających instalacji.

Wykorzystanie wody w układach chłodniczych

Podobnie jak w przypadku instalacji cieplnych, złej jakości woda w układach chłodniczych prowadzi do powstawania licznych komplikacji w postaci pojawiającej się rdzy oraz występujących w rurach osadów kamiennych. Analogicznie do układów cieplnych, tak i tutaj, zaniedbania w aspekcie używanej wody doprowadzić mogą do znacznych spadków efektywności układu, jak i również do długości jego żywotności.

Ze względu na specyfikę układów chłodniczych, w których wykorzystywana do schładzania elementów układu woda, oddawana jest w postaci pary wodnej do atmosfery, powoduje, że jest to układ o charakterystyce otwartej. W efekcie czego, wykorzystywana woda charakteryzuje się wysokim stężeniem tlenu, co sprzyja występowaniu korozji wewnątrz instalacji. Najskuteczniejszym środkiem przeciwko powstawaniu ognisk korozyjnych w układach chłodniczych jest inhibitor korozji. Środek ten, po wprowadzeniu go do układu, usuwa z wody cząstki tlenu i dodatkowo osadza się na wewnętrznych ściankach instalacji, nie dopuszczając do rozpoczęcia procesu powstawania korozji.

Wieloletnie doświadczenie firmy Transhelsa, pozwoliło na zbudowanie ogromnej bazy produktów, wśród których znajdują się środki pozwalające na odpowiednie dla każdej instalacji modyfikowanie charakterystyki wody.