Woda, jako element systemów przemysłowych, wykorzystywana jest od dekad. Dzięki temu wieloletniemu doświadczeniu, doskonale znany jest jej negatywny wypływ na stan instalacji, wynikły z naturalnego połączenia wody i elementów metalowych, czyli powstawania rdzy.

Jednakowoż przemysł znalazł sposoby, aby zminimalizować, a często także całkowicie wykluczyć negatywny wpływ użytkowania wody w instalacjach przemysłowych. Stosując tzw. kondycjonowanie wody, można określić i dopasować parametry wody, do takiego stopnia, aby nie stanowiła swoim składem zagrożenia dla elementów instalacji przemysłowej.

Największy wróg – rdza w przemyśle

Korozja, czyli inaczej rozkład danego materiału w określonym środowisku, może być efektem działania procesów mikrobiologicznych, reakcji chemicznych lub elektrochemicznych. Niezależnie jednak od źródła pochodzenia i sposobu powstania, ma niezwykle destrukcyjny wpływ na dany materiał.

Jedną z najbardziej narażonych na powstawanie korozji jest instalacja grzewcza, która poprzez swoją specyfikę działania i wytwarzania wewnątrz instalacji szczególnych warunków, sprzyja powstawaniu ognisk korozyjnych. Można wyróżnić trzy typy korozji, które występują w instalacjach grzewczych najczęściej, jest to korozja tlenowa, kwasowa i alkaliczna. Każda z nich jest wynikiem określonego działania wewnątrz instalacji grzewczej.

Korozja tlenowa jest wynikiem obecności w wodzie cząstek tlenu, które w połączeniu z metalowymi elementami instalacji, tworzą na metalowych powierzchniach ogniska rdzy. Ten typ korozji jest niezwykle agresywny i niebezpieczny dla integralności systemu cieplnego, a jego zakres i szybkość rozprzestrzeniania jest ściśle skorelowany z ilością zawartego w wodzie tlenu.

Korozja kwasowa natomiast, jest efektem niewłaściwego pH wody wykorzystywanej do instalacji grzewczej. Prawidłowe pH wody, która jest wykorzystywana w tego typu instalacjach powinna mieścić się w przedziale 8,0 – 9,0. Jeśli będzie wynosiło mniej niż dolna granica, zacznie wzrastać ryzyko korozji kwasowej, czyli wynikłej z obecności kwaśnej wody.

Korozja alkaliczna, która również swoje powstanie determinuje od pH wody, zależy w ogromnym stopniu od zastosowanych w instalacji materiałów. Różne wykorzystywane materiały, wykazują odmienną odporność na rdze. Zdecydowanie najwrażliwszym materiałem jest aluminium, które posiada niezwykle wąski zakres pH, wynoszący 8,0 – 8.5. W przypadku przekroczenia górnej jego wartości, zakres korozji rośnie w bardzo zauważalnym tempie.

Bezpieczeństwo instalacji, jak je zapewnić?

Oprócz wymienionych już dwóch zasadniczych parametrów wody, czyli zawartości w niej tlenu i odczynu pH, które mają znaczący wpływ na sposób reakcji zawartego w instalacji metalu, dołączyć można jeszcze: zawartość minerałów i twardość.

Wypełniając instalacje zwykłą, dostępną bez ograniczeń wodą, nie mamy żadnego wpływu na jej parametry, jak również nie znamy jej wpływu na przyszły stan instalacji. Jest to ryzyko, którego zdecydowanie nie warto ponosić, i dlatego też niezwykle istotne jest skorzystanie z usług takich jak kondycjonowanie wody przez firmę Transhelsa.

Chemia z pomocą dla przemysłu

Firma Transhelsa jest wyspecjalizowanym producentem środków chemicznych, które mają na celu poprawę wykorzystywanej w przemyśle wody. Poprzez szereg działań i zastosowaniu określonych produktów chemicznych, możliwe jest dopasowanie każdego parametru wody do konkretnego typu instalacji przemysłowej. Kondycjonowanie wody może zmienić jej pH, twardość, lub zawartość tlenu. Można je stosować zarówno w instalacjach aluminiowych, stalowych oraz tych wykonanych z metali kolorowych.

W walce z powstającą wewnątrz instalacji korozją, firma posiada w swojej ofercie inhibitor korozji. Jest to produkt, który po dodaniu go do instalacji, pokrywa ścianki warstwą ochronną, zabezpieczając ją przed działaniem czynników zewnętrznych. Dodatkowo posiada działanie neutralizujące obecność tlenu w wodzie, co dodatkowo pozytywnie wpływa na zmniejszenia ryzyka wystąpienia korozji.

Korozja, odkładający się kamień i inne negatywne skutki niewłaściwej wody wewnątrz instalacji, mogą być niezwykle kosztownymi zaniedbaniami. Nie warto jest narażać się na takie ryzyko.