Firma Transhelsa posiada w swojej ofercie rozwiązania, które pozwalają na kondycjonowanie wody przeznaczonej do celów przemysłowych. Znajdują one zastosowanie w instalacjach różnego typu, w tym technologicznych, parowych, chłodniczych oraz ciepłowniczych.

Prawidłowe usuwanie kamienia kotłowego

Pod wpływem podgrzewania wody, wewnątrz elementów układu kotłowego zaczynają się wytrącać i osiadać różnego rodzaju zanieczyszczenia. Doprowadza to do powstawania wyjątkowo twardego osadu. Do najczęściej spotykanych tego typu zanieczyszczeń wody kotłowej należą żelazo, magnez, wapń, aluminium oraz krzemionka. Zwykle poziom kamienia kotłowego uzależniony jest od liczby zanieczyszczeń zestawionych z ciśnieniem, w którym kocioł pracuje. Większość kotłów wysokociśnieniowych wymaga wody o mniejszej ilości zanieczyszczeń, niż kotły niskociśnieniowe. Aby usuwanie kamienia kotłowego (więcej tutaj https://www.transhelsa.pl/zastosowanie/kamien-w-ukladach-kotlowych/) się powiodło, wymagany jest odpowiednio złożony system kondycjonowania wody. Jego skompletowaniem i wyborem najlepszych rozwiązań może zająć się firma Transhelsa.

Skuteczne usuwanie korozji

Do uszkodzeń metalowych elementów układu oraz korozji dochodzi z różnych powodów. Zazwyczaj jest to spowodowane obecnością rozpuszczonego tlenu oraz dwutlenku węgla, znajdujących się na obszarach kotła oraz powodujących stopniowe zniszczenia. Im większe ciśnienie mają kotły parowe, tym silniejsza może być korozja. Jeżeli poziom chlorków będzie zbyt wysoki, dochodzi nierzadko do występowania pęknięć. Zazwyczaj korozja występuje w obszarach kotłów narażonych na najwyższe temperatury. W częściach tych rozkład materiałów jest dodatkowo przyspieszony. Wyróżnić można kilku typów korozji układu kotłowego, które uzależnione są od poziomu tlenu, aktualnego pH, liczby ciał stałych oraz projektu samego kotła.

Usuwanie gazów rozpuszczonych

Odgazowywacze i zmiatacze tlenu pozwalają na usunięcie gazów rozpuszczonych z wody kotłowej. Metody te przeznaczone są przede wszystkim do usuwania najbardziej szkodliwych substancji, które w wyniku rozkładu mogą dodatkowo wyrządzać szkody w elementach układu oraz urządzeniach końcowych. Nie bez znaczenia pozostaje zadbanie o prawidłowe parametry fizykochemiczne wykorzystywanej wody, co osiągnąć można za pomocą odpowiedniej korekcji. Środki przeznaczone do tego celu posiada w swojej ofercie firma Transhelsa.

Kondycjonowanie i poprawa parametrów wody

Zazwyczaj to producent określa podstawowe zasady związane z kondycjonowaniem kotłów. Zazwyczaj kotły niskociśnieniowe wymagają zastosowania odpowiednich zmiękczaczy w cyklu obiegowym, co przynosi dostatecznie dobre efekty. Natomiast w przypadku kotłów wysokociśnieniowych, kondycjonowanie może być bardziej wymagającym i zaawansowanym technologicznie procesem. Stosuje się wówczas metody takie jak dejonizacja, elektrodynizacja czy odwrócona osmoza. Firma Transhelsa jest w stanie ocenić i wybrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnego modelu kotła oraz typu układu, a także dopasować je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań ze strony użytkownika.

Zapraszamy na oficjalną stronę polskiego oddziału firmy Transhelsa – www.transhelsa.pl