Badanie danych dotyczących użytkowników serwisów internetowych pozwala na znacznie lepsze przygotowanie serwisu. Ma to znaczenie w coraz bardziej konkurencyjnym świecie Internetu, gdzie problemy z serwisami mogą przekładać się na zmniejszenie ilości użytkowników zainteresowanych korzystaniem ze strony.

So czego służy Smartlook?

Za pośrednictwem aplikacji Smartlook można gromadzić informacje, które pozwalają na sprawdzanie bezpośrednich zachowań klientów na stronach internetowych. Wykorzystać w tym celu można nagrania sposobu poruszania się użytkowników po stronie. Gdy realizuje się nagrywanie odwiedzających można dokładnie sprawdzić, jak porusza się po stronie użytkownik. Daje to możliwość oceny, z jakimi problemami na stronie internetowej, spotyka się użytkownik. Jednocześnie można również sprawdzić jaka jest ścieżka konwersji na stronie internetowej czy też jakie elementy najczęściej oraz najmniej chętnie klikają klienci czy użytkownicy.

Dane dostępne w aplikacji Smartlook

Za pośrednictwem Smartlook można uzyskać dostęp do różnorodnych danych, które można następnie wykorzystać w ramach analiz:
– można budować diagramy różnych zdarzeń, co obejmuje między innymi możliwość kontrolowania ścieżek konwersji,
– diagramy zdarzeń pozwalają sprawdzić konkretne zachowania klientów, a następnie zobaczyć zachowania użytkowników na powiązanych nagraniach,
– dane dotyczące różnych zachowań użytkowników mogą być grupowane i filtrowane, co pozwala na uzyskanie informacje o konkretnych grupach klientów.

Wykorzystuj zgromadzone w Smartlook dane

Możliwość zbierania oraz sprawdzania danych za pośrednictwem aplikacji Smartlook pozwala na uzyskanie statystyk, które są w stanie dokonać odpowiednich zmian serwisu internetowego. Jednocześnie można dokonywać zmian zgodnych z oczekiwaniami użytkowników serwisów. Usuwanie różnego rodzaju błędów czy też zmiany niewłaściwego ustawienia elementów w serwisie pozwala na zapewnienie większej funkcjonalności strony internetowej. Ma to duże znaczenie szczególnie dla serwisów internetowych operujących z wykorzystaniem modelu zarobków z reklam.

Zwiększ konwersję na stronie

Dla większości serwisów internetowych istotna jest konwersja. Ma to znaczenie, zarówno na serwisach uzyskujących zarobki z reklam, jak też dla serwisów realizujących sprzedaż. Konwersja przekłada się bezpośrednio na dochody serwisu internetowego. Jednocześnie badania konwersji na stronie pozwala na dokonywanie modyfikacji. Te z kolei umożliwiają dokonanie odpowiednich modyfikacji, które wpływają na zwiększenie konwersji. Dane, które można zbierać za pośrednictwem Smartlook pozwalają na analizowanie, w sposób skuteczny, między innymi ścieżek konwersji. Jednocześnie aplikacja Smartlook jest dostępna w różnych pakietach zarówno przygotowanych dla nowych czy mniejszych stron, jak też dla dużych serwisów. Wykorzystać można również kupon rabatowy, który pozwala na ograniczenie kosztów korzystania z aplikacji. Wybierając poszczególne pakiety, w których dostępna jest aplikacja można liczyć również na indywidualne dopasowanie funkcji czy zakresu realizowanych nagrań do potrzeb serwisu.

Na sam początek możesz przetestować Smartlook w pakiecie darmowym. Wtedy będziesz wiedzieć, czy istnieje uzasadniona inwestycja w to narzędzie w wersji płatnej. Jeżeli tak to warto wykorzystać kupon rabatowy Smartlook, aby zapłacić mniej. Kupon znajdziesz na tej stronie.