Budowa własnej studni głębinowej na przydomowej działce jest coraz bardziej popularną inwestycją, ponieważ posiadanie ujęcia wody może uniezależnić gospodarstwo domowe od dostaw wody z ogólnego wodociągu. Takie rozwiązanie pozwala na spore oszczędności na rachunkach za wodę, jednak inwestycja wiąże się ze spełnieniem kilku warunków, aby woda spełniała wszelki normy sanitarne i była w pełni bezpieczna dla użytkowników. Do tego celu w studniach głębinowych montuje się specjalne urządzenia uzdatniające, które eliminują problemy zanieczyszczenia wody.

Jakie urządzenia są konieczne do uzdatniania wody z ujęcia głębinowego?

W celach przygotowania wody do użytku gospodarczego, a także do spożycia konieczne jest zainstalowanie odpowiednich urządzeń, które dobiera się na podstawie badań próbek wody przeprowadzanych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Do nich należy lampa UV do wody, system filtracji, odżelaziacz wody lub też stacja wielofunkcyjna, które te zadania wykonuje kompleksowo.

Z jakim problemem najczęściej spotykają się użytkownicy studni głębinowych?

Do najbardziej powszechnych problemów jest zanieczyszczenie wody metalami ciężkimi, w tym żelazem. Woda zażelaziona posiada brzydki kolor, a także powoduje osadzanie kamienia. W celu eliminacji tego problemu montuje się odżelaziacz wody, który posiada system wydajnych filtrów, poprawiających stan cieczy. W skład odżelaziacza wchodzą filtry mechaniczne ze żwiru i piasku, a także filtry zawierające węgiel aktywny, który jest bardziej efektywny.