Czerpanie wody ze studni może się w dzisiejszych czasach wydawać przeżytkiem i anachronizmem. A jednak chętnie odcinamy się od techniki i cywilizacji, zaszywając się w głuszy gospodarstw agroturystycznych. Także osoby posiadające własny dom z ogrodem coraz częściej wybierają dobrodziejstwa natury i chcą mieć studnię ze świeżą wodą. Każdy kto poszukuje tej specyficznej namiastki folkloru, powinien jednak zdawać sobie sprawę z kilku naczelnych zasad, które pomogą korzystać ze studni w sposób zdrowy i bezpieczny. Podstawową zasadą jest regularne sprawdzanie czystości wody.

Kiedy, gdzie i jak?

Jakość wody może się znacząco zmieniać, podczas długotrwałej eksploatacji, dlatego obowiązkiem posiadacza studni jest dokonywanie regularnych rutynowych kontroli, nawet, gdy nie dzieje się nic podejrzanego. Woda pochodząca z wnętrza ziemi jest narażona na liczne czynniki mogące doprowadzić do skażenia, jak zwierzęce odchody, wycieki fekaliów z niezabezpieczonych szamb lub kwaśne deszcze wsiąkające w glebę. Zaleca się zatem badanie wody co najmniej raz w roku lub nawet częściej, jeżeli występują ku temu przesłanki. Wystarczy do butelki lub plastikowego pojemnika nalać wody pochodzącej bezpośrednio ze studni, a próbkę oddać firmie specjalizującej się w testach wody lub też pobliskiej jednostce sanepidu.

Ile kosztuje analiza wody?

Analiza wody jest odpłatna, lecz jest to zazwyczaj niewygórowana cena za zdrowie i spokój najbliższych. Ceny badań różnią się w zależności od regionu Polski, w którym pomiar jest dokonywany oraz od zastosowanych technik pomiarowych. Woda badana jest pod kątem jej widocznych właściwości (kolor, zapach, stopień zmętnienia) oraz pod kątem składu chemicznego.

Optymalne normy

Punktem wyjściowym do określenia stanu wody w naszej studni jest rozporządzenie ministra zdrowia w zakresie jakości wody spożywczej i użytkowej. Zgodnie z przyjętymi normami np. zawartość żelaza w wodzie nie powinna przekraczać 200 μg/l. Podobne wartości graniczne ustalono dla manganu, czy azotanów. Ponadto korzystanie z wody studziennej jest niemożliwe, gdy wykryto w niej jakiekolwiek bakterie z grupy coli. Z kolei dopuszczalny zakres odczynu pH wody musi mieścić się w granicach 6,5 do 9.

Regulacje prawne

Szczegółowe wytyczne można znaleźć w wymienionym akcie prawnym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, by móc nadal bez uszczerbku korzystać ze studni, konieczne jest podjęcie działań uzdatniających i filtrujących skażoną wodę.

Na pomysł napisania tego artykułu wpadłam po przeczytaniu tej publikacji https://www.zestudni.pl/blog/analiza-wody-wszystko-co-musisz-wiedziec-przed-zleceniem/.