Współczesny świat stawia przed człowiekiem coraz większe wymagania. Pracuj dłużej, bądź bardziej efektywny, wykazuj się kreatywnością, dbaj o zdrowie, pięknie się wysławiaj.

Ucz się lepiej, czytaj dużo książek, uczestnicz w olimpiadach, uprawiaj sport, prezentuj nienaganną wymowę. Oto dzisiejszy świat z punktu widzenia osoby dorosłej oraz dziecka. Łączy je pewna cecha- mowa. Do kogo udać się, aby wymowa była nienaganna i przyjemna w odbiorze dla naszego słuchacza? Kto zajmuje się mową, a także wymową?

Kim jest logopeda?

Logopeda jest specjalistą zajmującym się udzielaniem pomocy osobą z wszelkiego rodzaju problemami w komunikacji. Logopeda to osoba, która nie pracuje wyłącznie nad korekcją wad wymowy, ale nad mową w znaczeniu ogólnym. Zajmuje się diagnozą, programowaniem mowy, terapią zaburzeń głosu, połykania, karmienia. Niesie pomoc dzieciom wykazującym trudności szkolne. Ponadto pomocy udziela pacjentom dotkniętym afazją, autyzmem czy Aspergera. Logopeda może rozszerzyć swoje kwalifikacje o kierunek neurologopedyczny. Logopeda współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak: ortodonci, stomatolodzy, laryngolodzy, audiolodzy, fizjoterapeuci, foniatrzy.

Kto odwiedza gabinet logopedy?

Gabinet logopedy odwiedzają osoby w każdym wieku. Mogą to być mali pacjenci, z tak zwanym opóźnionym rozwojem mowy. Dziecko pomimo wieku, nie komunikuje się w taki sposób, jak jego rówieśnicy. W takich przypadkach logopeda w odpowiedzi sposób stymuluje rozwój mowy dziecka wykorzystując przy tym odpowiednie metody i techniki terapeutyczne.

Pacjentem logopedy może być osoba, której wymowa odbiega od normy. Najczęściej są to dzieci w wieku od czterech do ośmiu lat, gdzie to rodzice decydują o tym, czy posyła dziecko na terapię logopedyczną. Jedną z najczęstszych wad wymowy u dzieci jest tak zwany sygmatyzm.

W wielu przypadkach jest również tak, że to dorosły z własnej, nieprzymuszonej woli decyduje się podjąć terapię, gdyż wada wymowy np. rotacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głoski “r” utrudnia mu pracę zawodową bądź kontakty społeczne. Ponadto z usług logopedycznych korzystają osoby dorosłe, które chcą dostać się na kierunek studiów związany z dziennikarstwem, a także aktorstwem. Wówczas logopeda pracuje nad poprawnej dykcji oraz uczy technik odpowiedniej emisji głosu.

Innym przykładem może być osoba, która jakiś czas temu doznała udaru mózgu, w wyniku którego doszło do uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnym za nadawanie i/lub rozumienie mowy. Takie zjawisko nazywane jest afazją. W tym przypadku logopeda podejmuje działania mające na celu przywrócić utracone zdolności komunikowania się.

Do logopedy i neurologopedy zgłaszają się także osoby z rozpoznanym autyzmem, zespołem Aspergera, a także chorobami neurologicznymi i genetycznymi.

Tekst dostarczył logopeda www.naukawymowy.pl z gabinetem w Łodzi . Więcej informacji znajdziesz na stronie.