Dla wielu pracowników szkolenia z zakresu BHP to nic nieznaczące kilka godzin szkolenia, które trzeba odbyć dla posiadania „papierka”. Wielu z nas zapomina, że to niechciane szkolenie potrafi nie raz ocalić życie i zdrowie pracowników. Warto, więc podejść do szkoleń profesjonalnie.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Najczęściej szkolenia BHP organizowane są w formie instruktażowej, tuż przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie. Wszystko przeprowadzone jest zgodnie z wcześniej ustalonym przez prowadzącego programem. Szkolenie obejmuje zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale też przepisami obowiązującymi w danym zakładzie i na danym stanowisku. Obowiązkowe jest też przekazanie instruktażu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powinno odbywać się przy wykorzystaniu pomocy naukowych takich jak tablice, filmy, folie do wyświetlania informacji czy też środków wykorzystywanych do udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętajmy, że program szkolenia BHP osób rozpoczynających pierwszą pracę związaną z kierowaniem zespołem powinien być poszerzony i dopasowany do ich obowiązków i zakresu odpowiedzialności.

Po co i dla kogo szkolenie BHP?

Cel przeprowadzenia szkolenia BHP powinien być dla wszystkich jasny – najważniejsze, jak już wspomniano, jest zaznajomienie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętajmy jednak, że każdy zakład pracy i każde stanowisko rządzi się innymi zasadami – ważne jest, więc również zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w danej branży. Inne zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały pracowników biurowych, a jeszcze inne pracowników budowlanych. Warto jeszcze wspomnieć o konieczności znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy – przydadzą się one nie tylko w trakcie wypadku w pracy, ale również w codziennym życiu.

Szkolenia BHP (kliknij) kierowane są dla wszystkich nowych pracowników rozpoczynających swoją pracę w danym zakładzie. Obowiązek ten obejmuje nie tylko pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, ale również uczniów szkół zawodowych odbywających kurs praktycznej nauki zawodu czy też studentów odbywających praktyki studenckie.

Bardzo ważne jest, by szkolenie BHP zostało przeprowadzone przed osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Najczęściej pracodawcy zatrudniają w takiej sytuacji osoby z zewnątrz.