Rynek łączy producentów i konsumentów. Za jego pośrednictwem dochodzi do wymiany dóbr i usług, z czego korzyści mogą czerpać zarówno sprzedający, jak i kupujący. Składniki mechanizmu rynkowego są dość zróżnicowane, zaś jego podstawą są producenci oraz konsumenci.

Producenci i klienci

Samodzielni producenci obecni na rynku mogą łączyć się w większe przedsiębiorstwa oraz warsztaty. To od nich zależy, co jest produkowane, w jakiej ilości oraz dla kogo. Producenci nie mogliby jednak osiągnąć swych celów bez konsumentów. Ich rola na rynku jest ogromna. To właśnie konsumenci każdego dnia decydują o tym, w jaki sposób wydawać będą zarobione przez siebie pieniądze. Na ich decyzje wpływ ma z jednej strony oferta producentów, z drugiej – indywidualne preferencje związane z zakupami i wybieranymi produktami. Często zakupy dokonywane są pod wpływem mody lub zmieniają się w nawyki.

Zaspakajanie potrzeb

Na rynku ważna jest równowaga. Można o niej mówić tylko wtedy, gdy ani producenci, ani konsumenci nie muszą zbyt długo czekać na możliwość zaspokojenia swych potrzeb. Oznacza to, że konsument nie musi zbyt długo czekać na to, aż interesujący go produkt znajdzie się w sklepie, zaś producenci nie muszą martwić się o jego sprzedaż.

Popyt i podaż

Na funkcjonowanie rynku wpływa ma produkcja. O tym, co i w jakich ilościach się produkuje, decyduje przede wszystkim konsument. Im lepiej dany produkt się sprzedaje, tym chętniej jest produkowany. O tym, co i jak się produkuje, decyduje również konkurencja pomiędzy producentami. Im większa konkurencja, tym większa dbałość poszczególnych firm o wysoką jakość swych produktów. Są jednak i tacy, którzy starają się przyciągnąć ceną. Tu zazwyczaj produkcja odbywa się przy możliwie jak najmniejszych kosztach, by w efekcie móc oferować konsumentom takie same towary jak konkurencja, za to w bardziej atrakcyjnej cenie.