Satysfakcja klientów dla większości firm jest kluczowa, jako że to właśnie dzięki niej można budować swój sukces. Zadowoleni klienci częściej korzystają z usług danej firmy, a także polecają je innym, dlatego są najlepszym sposobem na reklamę. Aby jednak dowiedzieć się, na jakim poziomie plasuje się ich satysfakcja, warto regularnie prowadzić badania klientów pod tym kątem.

Szacuje się, że nawet ponad 65% klientów odchodzi, ponieważ nie są zadowoleni z doświadczenia z daną firmą. W związku z tym przez poprawę ich satysfakcji można osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Współczynnik satysfakcji klientów jest wobec tego specjalnym miernikiem efektywności prowadzonego biznesu, który pozwala nie tylko na dokonanie oceny aktualnej kondycji firmy, ale również dzięki niemu można prognozować, kto zostanie jej przyszłym klientem.

Żadna reklama nie jest skuteczna tak, jak polecenie – rekomendacja od zadowolonej z oferty bliskiej osoby, na przykład rodziny czy znajomego pozwala na zmniejszenie kosztów przeznaczonych na promocję biznesu. W związku z tym przeprowadzenie badania satysfakcji klientów ma wszechstronne zastosowanie dla biznesu.

Kluczem do uzyskania wartościowych danych jest zadawanie pytań właściwym osobom, we właściwym czasie oraz o właściwej treści. Po zebraniu odpowiednich informacji przeprowadza się ich analizę i wdraża się na jej podstawie działania naprawcze, które mają dążyć do poprawy zadowolenia klientów. Oczywiście, efekty działań należy też monitorować, aby dowiedzieć się, czy możliwe było osiągnięcie zamierzonego celu.

W celu sprawdzenia satysfakcji klientów przeprowadza się specjalne ankiety. Stosuje się różne rodzaje ankiet (przykłady tutaj), które dobierane są indywidualnie do prowadzonej działalności oraz zależne są od tego, jakie informacje pragnie się uzyskać. Przeprowadzenie badań można powierzyć specjalistom w tej dziedzinie, można również wykonać je samodzielnie – w tym celu pomóc może generator ankiet (http://www.webankieta.pl/). Tego rodzaju narzędzia umożliwiają przygotowanie ankiety samodzielnie, nawet bez posiadania specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie.